Σχετικά με την πλατφόρμα Refugee Camps Greece - Covid19

Η πλατφόρμα Refugee Camps Greece - Covid19 αποτελεί ένα εργαλείο διερεύνησης και οπτικοποίησης δημόσιων ανοικτών δεδομένων που σχετίζονται με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, COVID-19, στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε από μέλη της εθελοντικής δράσης 🔗 Covid-19 Response Greece σε συνεργασία με το 🔗 ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα δημόσια ανοικτά δεδομένα που παρουσιάζονται συλλέγονται από τις διαθέσιμες βάσεις εθνικών δημόσιων φορέων και διεθνών οργανισμών (βλέπε "Πηγές Δεδομένων") σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.


Εθελοντική Δράση Covid-19 Response Greece

Η COVID-19 Response Greece είναι μία εθελοντική δράση που συγκροτήθηκε κατά την εμφάνιση του COVID-19 στην Ελλάδα, μέσα από την κοινότητα του OK!Thess στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να προσφέρει πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα που προξενεί η πανδημία. Σήμερα, αριθμεί περισσότερα από 270 μέλη, με επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνδράμουν σε 8 projects.


Ιστοσελίδα:

https://covid19response.gr/

Η παρούσα δικτυακή εφαρμογή αναπτύσσεται από την ομάδα εθελοντών του project "Συλλογή & Διάθεση Δεδομένων" (https://covid19response.gr/project5.html), μεταξύ άλλων τεχνολογικών λύσεων.


Πηγές δεδομένων

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω της ανοικτής υπηρεσίας δεδομένων για την εξάπλωση του COVID-19 στην Ελλάδα, 🔗 Coronavirus Greece API, που αναπτύσσεται, επίσης, από ομάδα εθελοντών της 🔗 Covid-19 Response Greece. Την επιστημονική επιμέλεια και τον έλεγχο της αρτιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων επιμελείται το 🔗 ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το σύνολο των δεδομένων προέρχεται από αναφορές του 🔗 Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καθώς και αναφορές του 🔗 UNCHR.


Προτάσεις και Συζήτηση

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε ζήτημα ή αν έχετε πρότάσεις για τη βελτίωση ή τον εμπλουτισμό του περιεχομένου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 🔗 νέο ζήτημα (new issue) στον ανιχνευτή ζητημάτων μας (Issue Tracker) στο GitHub.Αδειοδότηση

Οι εμπνευστές της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι υπέρμαχοι της νοοτροπίας ανοιχτού κώδικα και ανοιχτών δημόσιων δεδομένων για την προαγωγή της διαφάνειας στα κοινά και την ενίσχυση της συμμετοχικής επιστημονικής έρευνας. Αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ανοιχτά σύνολα δεδομένων, βασίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και κυκλοφορεί στο κοινό με άδεια πνευματικών δικαιωμάτων European Union Public License 1.2. Μπορείτε να βρείτε όλο τον σχετικό πηγαίο κώδικα στη σελίδα του 🔗 project μας στο Github.