Φορτώστε...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Περιλαμβάνει:
Eξέλιξη των Covid19 κρουσμάτων
Αριθμός Covid19 Tests που έχουν γίνει
Χωρητικότητα Δομής Φιλοξενίας
Στατιστικά γραφήματα με ημερολογιακή καταγραφή των κρουσμάτων COVID19 ανά δομή

Developed by volunteers of Covid-19 Response Greece
Data provided by National & Kapodistrian University of Athens via Coronavirus Greece API